czwartek, 15 czerwca 2017

Horus Heresy Death Guard Test Model

Moja pierwsza próba tacticala do Death Guardu. Wszelkie porady, uwagi i konstruktywna krytyka mile widziana! Przy okazji to jest 100 post na naszym blogu! Dzięki wszystkim którzy czasem tu wpadają! :)

My first try on tactical Death Guard. Any tips, advices and constructive critque much appreciated! BTW it is 100th post on our blog - thanks everyone who checks our plog from time to time! :)
poniedziałek, 5 czerwca 2017

Gorechosen: Bloodsecrator

Nareszcie skończony Bloodsecrator do Gorechosena - na tą chwilę zamykający cały projekt na 7 gladiatorach do gry na arenie. 

Finally finished Bloodsecrator for Gorechosen -for now closing project with 7 gladiators for pit fights. 

niedziela, 4 czerwca 2017

Celestial Vindicators: Lord Relictor

Lord Reliktor Hadeos zwany Bibliotekarzem.
Większość swojego nieśmiertelnego życia spędził w ścianach niezliczonych bibliotek Sigmaron'u, Azyrheim'u a od ostatnich kilkuset lat w Wielkiej Bibliotece Agathium. Niechętnie opuszcza jej mury, chyba że wiązałoby się to z poszerzeniem jej zbiorów. Pomimo swojego flegmatycznego usposobienia, w rzadkich momentach potrafi wpadać w morderczy szał. Ostatnim razem wydarzyło się to kiedy natrafił na bandę wojowników Khorna plugawiących antyczne biblioteczne zbiory zapomnianej twierdzy Duardin'ów.

Lord Relictor Hadeos the Librarian. 
He spent most of his eternal life inside countless Libraries of Sigmaron, Azyrheim, and from last several hundred years in the Great Agathium Library. Reluctantly leaving its walls, unless it will cause the extention of library stocks. Despite his stolid character, in rare cases he goes in murderous rage. Last time it happened when he met a Khorn warband defiling ancient library collection of long forgotten Duardin stronghold.
 

poniedziałek, 29 maja 2017

Blood Bowl Rat Ogre

Dzisiaj wrzucam moje wykonanie jednego z najbardziej krytycznie ocenianych modeli GW ostatnich miesięcy. Pobawię się tu w adwokata diabła, bo jak dla mnie model jest świetny - mimo, że zgadzam się, że brak wyrzeźbionego futra nie był dobrą decyzją. Jak dla mnie źródłem jego złej sławy jest pozycja, która mimo dynamizmu uniemożliwia zrobienie dobrego zdjęcia modelu, który stoi na płaskiej powierzchni.

Today I'm posting my version of most critically acclaimed models from GW in last few months. I will play devils advocate because for me rat ogre is great - although I agree that lack of fur on sculpt was mistake. I thint that source of his bad reputation is possition that is dynamic but also makes impossible to take good photo of model when it is standing on flat board. 


wtorek, 23 maja 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #8 FINISH

Końcowy efekt: makieta wraz z figurkami:

Final effect: display with miniatures:


Makieta ma być też elementem terenu, stąd niewielka ilość detali na podstawce.

Display is supposed to be a terrain piece, thats why so few elements on the base.