niedziela, 23 kwietnia 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #5

Ostatni Pallador, Vandus Rookiehand:

Vandus jest świeżutkim rekrutem w oddziałach zwiadowców. Ze względu na imię takie samo jak sławetny Vandus Hammerhand, już pierwszego dnia dorobił się przydomku "Rookiehand". Do zwiadowców trafił bezpośrednio po zakończeniu swego śmiertelnego życia w czasie którego był konnym posłańcem na wielkich równinach Chamonu. Wtedy jego chlebem codziennym było unikanie licznych band wojowników Chaosu (zdolność bardzo ceniona wśród zwiadowców). Już pierwszego roku służby udało mu się okiełznać swojego rumaka "Ariela" i tak trafił do oddziału Vitruviusa. Jako że jest to jego pierwsza misja w nowej roli, Vandus rwie się do walki by udowodnić swą wartość przed Lordem Monsunem.

Last Pallador, Vandus Rookiehand:

Vandus is a new recruit in the ranks of Vanguard Chamber. Thanks to his name, same as famous Vandus Hammerhand's, he quickly get a nickname "Rookiehand". He got to Vanguard Chamber directly after reforging from  his mortal body. During his life he was a horse messenger on a Chamons great plains. His daily duties was to avoid marauding Chaos warbands (skills greatly appreciated in Vanguard Chamber). During his first year as Stormcast he tamed a Gryph-charger "Ariel", and thanks to that he got to Vitruvius retinue. As it is his first mission as a Pallador, he wants to prove himself in the eyes of Lord Monsun.

niedziela, 16 kwietnia 2017

Parada Armii 2017 - Warhammer Quest #4

Update mojej pracy nad makietą na paradę armii - pierwsza ściana mistycznej sali tronowej arcymagusa skończona. Malując na ścianie stertę symboli nie mogłem się powstrzymać przed paroma nerdowskimi easter eggami  ;p

Update on my progress on display for armies on parade - first wall of  archmagus mistical throne room. While painting a lot symbols on wall I couldn't resist from puting there some nerdy easter eggs ;p
niedziela, 9 kwietnia 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #4

Naczelny oddziału Pallador'ów Vitruvius (Vitri):

Naczelny oddziału, w przeciwieństwie do Matobe wielokronie już przekuwany na Kowadle Apoteozy.
Vitri jest typowym przedstawicielem Niebiańskich Vindykatorów, porywczy, waleczny, pierwszy na linii walk, ale potrafiący wysłuchać dobrych rad swych podwładnych, dodatkowo wyśmienity szermierz. Wraz z Matobe wspólnie planują posunięcia oddziału. Wiecznie podkrążone oczy typowe dla niego, to efekt uboczny ostatniego przekucia, od którego to Vitruvius cierpi na bezsenność. Tylko po dobrej walce i skróceniu o głowę kilku wyznawców Tzeentcha, potrafi porządnie się wyspać. Dlatego też podczas aktualnej pogoni tak zapalczywie rwie się do walki. Po ponad tygodniowym, bezsennym, śledzeniu swej zdobyczy, w końcu nadchodzi upragniony sen!

Pallador Prime Vitruvius (Vitri):

Pallador Prime, opposite to Matobe he was reforged many times on Anvil of Apotheosis.
Vitri is typical Celestial Vindicator, hot-tempered, gallant, first in the fight, and despite this, still able to hear wise advices from his subordinates, also an exquisite swodsman. With Matobe, together they are planning retiniue startegies. Always dark rings around the eyes, are typical for him, they are a side-effect of his last reforging, since then Vitruvius is suffering from insomnia. Only after a good fight and some Tzeentch followers beheading, he can get a proper sleep. Thats why in the actual pursuit he is so impetuous. After over a week long, sleepless, tracking of his prey, at last so wanted sleep is coming! 
 Dodatkowo moja makieta zaczyna przybierać kształt:
Additionaly my display is taking shape:


wtorek, 28 marca 2017

Batman Miniatures Game - Green Arrow

Po dłuższej przerwie od malowanie figurek do Batman Miniatures Game - Green Arrow w wersji serialowej.

After long brake from painting miniatures for Batman Miniatures Game  - TV Series Green Arrow

niedziela, 26 marca 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #3

Pierwszy z Palladorów: "Staruszek" Matobe (opis fabularny wkrótce):

First of the Palladors: "Old Man" Matobe (his fluff, soon):


Parada Armii 2017 - Warhammer Quest #3

 Pierwszy z bohaterów gotowy - Knight Questor Corrigan The Seeker w pełni okazołałości! Od przyszłego tygodnia Cogsmith.

First from the heroes finished -  Knight Questor Corrigan The Seeker in full glory! From the next week Cogsmith.


środa, 22 marca 2017

Blood Bowl: Dwarf team (batch #1)

Połowa moich "Karak Krakov Stalagmites" gotowa!

Half of my "Karak Krakov Stalagmites" is ready! Biegacz z głową od Ironbreaker'ów:
Runner with head from Ironbreakers:
"Frankki Artursson"Troll Slayer z piłką:
Troll Slayer with ball:
"Joseph the Eyegouger"

Troll Slayer:
"Hubrek the Knuckle"
Blitzer:
"Gurnir Vurk"

Blocker:
"Gotrek the Mashed Potatoes"